Novedades Mayo 2005

4 de mayo de 2005

9 de mayo de 2005

10 de mayo de 2005

 12 de mayo de 2005

14 de mayo de 2005

 18 de mayo de 2005

  • Nueva publicación de socios:

    Lydia Vázquez & Juli Leal: L'Europe cannibale. Nantes, Éditions Pleins Feux, 2005. ISBN: 2-84729-019-2

24 de mayo de 2005

  • Nueva publicación de socios:

    Jesús Lago Garabatos: Estudos de Lingüística Francesa. Homenaxe in memoriam. Edición a cargo de Montserrat López Díaz y Laura Pino Serrano. Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Universidade de Santiago de Compostela, 2005. ISBN: 2-84729-019-2, 264 págs.